domingo, 8 de mayo de 2011

DOLÉANCES II


Hona hemen erlijioaz aparte beste gaiak ematen dituzten erlijioko irakasle kupuroari dagozkion datuak. Datu hauek Hezkuntza Sailak berak eman ditu Aralar talde parlamentarioaren galdera sorta erantzuteko. Oraingoan ohar pare bat idatzi nahi genituzte.
1- Erantzun sorta honetan beretan Isabel Celáak dio 2011/12 ikasturtean erlijioko 90 irakasle kontratu direla. 90tik 27, % 30 dira.
2- Denon artean, bestelako gaietan 121 ordu hartzen dituzte. Hori 6 lanpostu dira.
3- Begiratu arretaz azpimarratutako datuak:
A-Bizkaian erlijioa erakusteko kontratatua izan den kristau batek, horretan astean ordu bete ematen du eta beste batek 2, hori bai biori osatu zaie ordutegia, bati 18 ordu oparitu dizkiogu eta besteari 15. Bi lanpostu osoak.
B- Gipuzkoan ikastetxe berean kristau batek 12 ordu aritzen da bere fedea zabaltzen eta beste bat 4, denera 16. Biak kultura klasikoarekin osatzen dute ordutegia (vide Doléances I). Hain nekosoa al da erlijioa erakustea, beste edozein gaietan pertsona batek bakarrak izango ordu kopurua bi artean banatu behar dela?

Estos datos sobre el profesorado de religión que imparte otras materias, para las que no han sido contratados, han sido proporcionados por la Consejeria de Educación en respuesta a una interpelación del grupo parlamentario Aralar. Esta vez sí queremos comentar un par de datos:
1- En otra de las respuestas Isabel Celáa dice haber contratado 90 profesores/as de religión para el curso 2011/12. 27 de 90 son el 30%
2- En todos la cantidad de horas que ocupan impartiendo otras materias es de 121, el equivalente a 6 plazas.
3- Fijaros en los datos subrayados:
A- En Bizkaia, dos personas que fueron contratadas para enseñar religión católica se ocupan de ello durante 1 y 2 horas a la semana, respectivamente, y completan horario con 18 y 15 de otra asignatura. 2 plazas completas.
B- En Gipuzkoa, en un mismo instituto una persona imparte la materia para la que fue contratada durante 12 horas y otra 4, Total 16. Ambas completan horario con cultura clásica (vease Doléances I) ¿Tan dificil es enseñar religión que se necesitan dos personas para un monto de horas que en cualquier otra asignatura sería un único horario?

No hay comentarios:

Publicar un comentario