miércoles, 24 de febrero de 2010

ZERGATIK ESATEN DUTE ESTATU LAIKOA BATIKANISTA ESAN NAHI DUTENEAN?/ ¿POR QUÉ LO LLAMAN ESTADO LAICO CUANDO QUIEREN DECIR VATICANISTA?

A- Ez al da berdintasun oinarriaren aurkakoa "talde zehatz horretarako pertsonak" edozein langunea aukeratzeko eskubidea izatea besteak beraienak ezin ditugunean lortu zeren horretarako apezpiku jaunak banatzen dituen "missio canonica" lortu behar bait dugu?

¿No es una vulneración del principio de igualdad el hecho de que este colectivo pueda acceder a todos los puestos de trabajo y el resto no pueda acceder a los suyos ya que para ello dependemos de la graciosa voluntad del obispo que concede la "missio canonica"?

B- E.A.E.ko gotzai jaunek Lopez lehendakariarekin izan zuten lehen bileran lehen hezkuntzako erlijioko irakasleen etorkizunaz kezkak azaldu zizkieten. Zergatik Lopezi eta ez Zapatero edo Gabilondo jaunei?

¿Por qué se preocupan tanto los obispos vascos por el profesorado de religión de primaria?

C- Nola liteke beren burua ezkertiartzat jotzen duten sindikatuek eliza hierarkiaren multzo kuttunaren abantailak onartu eta defendatzea irakaskuntzako beste langileak baztertuz? Ahantzi al zaie hierarkia hori historian zehar ezker usaia duen oro arbuiatzen eta hondatzen saitu dela?

¿Cómo es posible que unos sindicatos que se reclaman de izquierdas, se dediquen de forma escandalosa a privilegiar a un colectivo frente al conjunto de trabajadores/as de la educación, colectivo designado (en este caso de la religión católica que es mayoritaria de manera aplastante) por la jerarquia eclesiástica? Jerarquia que a lo largo de la historia, y hoy otra vez con renovadas energias, se ha dedicado a dinamitar y eliminar (en el sentido literal de la palabra) todo planteamiento o propuesta que surgiera precisamente de la izquierda?

D- Zergatik sozialista omen den gobernuak aurreko (eta eskuineko) gobernuak sinatutako hitzarmena mantendu eta aurrera darama? Zer gara, PPren babesaren prezioa?

¿Por qué un gobierno socialista mantiene un acuerdo de tales carácteristicas y firmado por el consejero anterior?

No hay comentarios:

Publicar un comentario