jueves, 25 de febrero de 2010

DENOK OMEN GARA JAINKOAREN UMEAK BAINA BATZUK MIXERIKORDIAKOAK DIRIDIGU/ TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS AUNQUE ALGUNOS PARECEMOS HIJASTROS

A- Zergatik igaro ziren 2008/09 ikasturtean erlijioko irakasleak ordezkapen zerrendetara, askotan beraiek baino urte gehiago lan egin dutenen aurretik kokatuz?

¿Por qué en mayo del 2008 los profes/as de religión pasaron a las listas de sustituciones poniéndose en muchos casos delante de gente que llevaba más años que ellos?

B- Zergatik daude batzuk ordezkapen zerrendetan eta beste batzuk ez? Ez da, bada, izango irakasle izateko legez (2007ko dekretua) behar diren ikasketak amaitu gabe dituztela?

¿Por qué algunos aparecen en las listas de sustituciones y otros no?, ¿No se supone que todos tienen una titulación minima universitaria para impartir clases (según decreto del 007)

C- Zergatik du pertsona berak puntu kopuru desberdina zerrenda batean hala bestean? Nola egiten dira erlijioko kontuak? Oposaketetan eta, zein da kontuan hartuko den puntu kopurua?


¿Por qué aparecen las mismas personas (profesores de religión) con más puntos en las listas de religión que en las de sustituciones?, ¿Cómo se hacen las cuentas en las listas de religión? De cara a unas oposiciones ¿qué puntuación se les tendrá en cuenta?

D- Pertsona bera izan al daiteke lantegi bereko mugagabeko kontratoduna eta aldibatekoa? Zilegi bada, mugagabeko kontratodun guztiak egoera berean egon beharko luteke

¿Puede un trabajador tener contrato laboral indefinido y ser eventual (estar e la lista de sustituciones) en una misma empresa? Si esto es así, se supone que será aplicable a todos los demás trabajadores con contrato laboral indefinido.

E- Zergatik dituzte erlijiokoek bi aukera langunea hartzeko (erlijiokoa edo titulokoa) eta beste guztio/ek aukera bakarrarekin konformatu behar dugu/te?

¿Por qué el profesorado de religión pude optar a plaza de religión y a plaza según su especialidaad y el resto de los mortales (interinos/as) sólo a plaza según su especialidad?

F- Aurten, 23 urte ondoren, lehen aldiz ikasturte hasierako esleipenetan erlijioko bi plaza eskaini dira. Non eta nola banatu dira orain arte erlijioko lanpostuak?

Este año, por primera vez en 23 años, se han ofertado dos plazas de religión (secundaria) en el concursillo ¿Cómo se ha hecho hasta ahora?

G- Zergatik onartzen zaie beste gaietako lehiaketan parte hartzea, bere gaiko lanpostuak egonik?

¿Por qué, si hay plazas en religión, se les permite presentarse en el concursillo por otras asignaturas?

H- Beste gai batean lan egin duen ordezko batek erlijioa irakasteko izena ematen badu, aurretik lortutako puntuak kontuan hartuko al zaizkio? Eta puntu horien arabera kokatuko al dute zerrendan?

Si una persona sustituta se apuntara a las litas de religión ¿se tendrían en cuenta la puntuación por haber realizdo sustituciones en otra asignatura?

No hay comentarios:

Publicar un comentario