jueves, 25 de febrero de 2010

PARADISUKO SUGEAK // LAS SERPIENTES DEL PARAISO

A- Teologia katolikoan lizentziatuek filosofiako languneak har ditzateke. Eta talmudean eta islamen adituek? Eta kristautasuneko beste fedekoetakoek?

A los licenciados en teologia cristiana se les reconoce el derecho a optar por plazas de filosofia ¿Y a los licenciados en estudios islámicos, en el talmud, y las iglesias evangélicas?

B- Gaiarekiko zer nolako prestakuntza eskatzen zaie erlijioa emateko teologia ikasi ez dutenei?

¿Qué competencia se les supone al profesorado de religión que no han cursado teología?

C- Bizkaian aurten Islama emateko langunea lortu duen musulmanak datorren ikasturtean orduz urri baldin badabil filosofiako orduak eskatzeko eskubidea duelakoan gaude. Ez genuke Eusko Jaurlaritza nahastuta ikusi nahi erlijio bereizkeria kasu batean!

La persona que ha cogido la plaza de religión islámica en Bizkaia suponemos que tendrá todo el derecho a completar su horario el año que viene (si le faltan horas) con Filosofia ¡ No queremos pensar que el departamento realice un trato racista y discrminatorio!

No hay comentarios:

Publicar un comentario